rower trójkołowy

Rowery dla osób niepełnosprawnych stanowią znaczące ułatwienie. Dzięki takim rowerom ludzie dotknięci inwalidztwem ruchowym mogą bez większych przeszkód poruszać się po drogach. Nie mając sprawnych nóg osoby takie mogą korzystać z ręcznego napędu korbowego, a z kolei w sytuacji, w której nie mogą siedzieć w pozycji pionowej, mają możliwość skorzystania z rowerów w pozycji leżącej, z napędem na przednim kole. Tak działa na przykład rower trójkołowy dla osób niepełnosprawnych. Rower tego rodzaju stanowi zestaw kołowy z trzema elementami, zapewniającymi względną równowagę i znaczny stopień stateczności ustalonego ruchu zestawu kołowego o obręczach stożkowatych po torze prostym. Przez ruch ustalony rozumiemy jednostajne toczenie się prostoliniowe koła, w kierunku, który wskazuje oś toru. Zaś ruch jest stateczny, jeżeli ewentualne zaburzenia tego ruchu nie zmieniają na trwałe jego charakteru, lecz jedynie wywołują drobne odchylenia, które z czasem maleją.

Przy badaniu stateczności ruchu rowerów dla niepełnosprawnych zazwyczaj pomija się dodatkowe niekorzystne czynniki, takie jak sytuacja w której smar dostanie się przypadkiem miedzy powierzchnie trące. Dlatego zestaw kołowy o cylindrycznych obręczach (jako sztywny układ) nie jest stateczny w płaszczyźnie pionowej – stateczność zapewniają mu w praktyce obrzeża kół.  Rozpatrując jazdę po łuku przyjmujemy, iż zestaw trójkołowy jest skonstruowany tak, aby oś zgodna była z torem podczas jazdy w łuku o promieniu mierzonym od środka toru. Z powodu sztywności zestawu koła nie mogą się toczyć bez ślizgania.

Założywszy mianowicie, że środek zestawu porusza się po łuku koła o określonym promieniu można zauważyć, że zewnętrzne koło tylne wykonuje dłuższą drogę od koła wewnętrznego (bliższemu środkowi okręgu). Jeśli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa podczas jazdy, to posługujemy się tutaj statycznymi schematami, podczas gdy zjawisko ma naturę dynamiczną. Jednakże teoria dynamiczna nie może być rozpatrywana bez uwzględnienia wpływu niekorzystnych czynników, powodujących zmianę toru jazdy roweru trójkołowego. Porównanie serii doświadczeń wykonanych na trójkołowych zestawach o osiach równoległych z doświadczeniami wykonanymi na zestawach o osiach skośnych dały podobne rezultaty.

© 2013, apgreff. Wszystkie prawa zastrzeżone.