rowery rehabilitacyjne

Patrząc na otaczające nas przedmioty łatwo możemy oderwać myśl od ich pierwotnego zastosowania i traktować je w pierwszym przybliżeniu abstrakcyjnie, tak jakby były niezmiennymi bryłami geometrycznymi wypełnionymi sztywną materią. Dotyczy to również pojazdów, a miedzy nimi – także rowerów. Zastanówmy się zatem jakie zjawiska zachodzą wówczas, kiedy te pojazdy są w ruchu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy mówimy o pojazdach dla osób niepełnosprawnych. Osoby używające pojazdy tego rodzaju – a szczególnie rowery rehabilitacyjne lub też inne urządzenia mechaniczne – muszą uwzględniać tarcie jako czynnik utrudniający osobie niepełnosprawnej korzystanie z nich. Opory tarcia występują w kontakcie koła roweru z podłożem. Ma wtedy miejsce tarcie toczne – wynikające z oporu jakie wywołuje toczenie się koła roweru po powierzchni drogi.

Toczenie się koła roweru po płaszczyźnie poziomej powoduje nieustanne zaburzenia z powodu ciągłego podnoszenia i opadania środka ciężkości koła. Do podniesienia jest potrzebna praca której nie można odzyskać w całości przy opadaniu, ponieważ wywołuje ona uderzenie. Te uderzenia wraz z kolejnymi odkształceniami wywołują określone dźwięki, które mogą sygnalizować powstawanie uszkodzeń koła roweru. Nasuwa się teraz pytanie, jaka jest rola tarcia zachodzącego przy toczeniu się koła roweru po płaskiej powierzchni. Jeśli koło toczy się po idealnie płaskim gruncie, wówczas tarcie jest mniejsze.

Jeśli jednakże powierzchnia jest wyboista, chropowata – to wówczas tarcie będzie znacznie większe. Tarcie w miejscu stykania się koła roweru z podłożem jest zatem uzależnione od charakteru podłoża. Dla bezpieczeństwa użytkowania roweru przez osobę niepełnosprawną duże znaczenie ma też materiał lub tworzywo z jakiego została wykonana rama roweru – zazwyczaj jest to aluminium. Specjalne amortyzatory umożliwiają redukcję wstrząsów i drgań powstałych w trakcie użytkowania roweru.

Przez drgania rozumiemy w życiu potocznym wszelkie drobne ruchy okresowe, jakich doświadczamy na rzeczach materialnych, a także na zjawiskach fizycznych znajdujących się poza właściwą dziedziną mechaniki. Skoro jednakże przyjmujemy, że główną cechą drgań pojazdów jest ruch okresowy to dochodzimy do przekonania, iż trudno znaleźć istotną różnicę między drobnymi drganiami o małej amplitudzie a drganiami o wielkiej amplitudzie.

© 2013, apgreff. Wszystkie prawa zastrzeżone.