Kategoria: Prawo

Znalezienie skutecznej kancelarii adwokackiej jest podstawą wygranej sprawy sądowej. Nawet najlepsze argumenty mogą na nic się nie zdać, jeśli nie będziemy mieli wsparcia osoby rzetelnie przygotowanej, znającej tajniki prawa i potrafiącej skutecznie reprezentować swojego klienta w sądzie. Jeśli nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z rozprawami sądowymi, możemy być nieco zdezorientowani w kwestii wyboru odpowiedniej kancelarii adwokackiej.czytaj dalej…

Podmiotowy zakres odpowiedzialności prawnej wykazywał i wykazuje nadal znaczną niejednolitość rozwiązań tak pod względem formalnym jak i merytorycznym. Część ustawodawców zadowala się ogólnikowym określeniem konkretnych spraw prawnych. Znaczna grupa państw pragnie wydając ustawy wykonawcze dokładnie wskazać czyny oraz działania, które powodują odpowiedzialność prawną.czytaj dalej…

Stosunkowo niedawno NSA wydał wyrok, w którym przewrócił dotychczasowy sposób rozliczania podatku (należnego) z kart paliwowych. Dotyczy to przypadku kiedy pewna spółka otrzymała fakturę za zakup paliwa ale nie miała możliwości odliczenia sobie podatku VAT od zakupu paliwa.czytaj dalej…

Prawo stanowi podstawę zachowania porządku społecznego. Stosowanie się do norm zawartych w kodeksie prawnym ułatwia prawidłowe funkcjonowanie małych grup, większych społeczności i całych narodów. Łamanie prawa zawsze wiąże się z pewnymi represjami uzgadnianymi indywidualnie w każdym państwie. Są one respektowane przez powołane do tego instytucje. Normy prawne regulują wszelkie dziedziny naszego życia. Warto przypomnieć, że nieznajomość prawa szkodzi.czytaj dalej…