Czym jest ADHD?

ADHD – hasło to słyszymy coraz częściej, jednak nie zdając sobie tak naprawdę sprawy z tego, czym jest owo zaburzenie. Wydaje nam się, że można w prosty sposób wytłumaczyć je jako nadpobudliwość wieku dziecięcego, jednak nierzadko problem ten jest o wiele bardziej skomplikowany. Czym w zasadzie jest ADHD i jak można pomóc dziecku cierpiącemu na ten syndrom?

Gdy dociera do nas zbyt dużo bodźców jednocześnie

ADHD jest to zespół nadpobudliwości psychicznej i ruchowej, w której dodatkowo występują trudności z właściwym skupieniem uwagi. Przyczyny ADHD nie są do końca jasne, jednak wiadomo, że podłoże genetyczne znacznie sprzyja występowaniu tego schorzenia. ADHD występuje częściej u chłopców niż u dziewczynek.

Jakie są objawy?

U każdego normalnego dziecka występują procesy aktywizujące, które są jednocześnie redukowane przez procesy hamowania. Te dwie zależności występują w harmonii – gdy potrzebna jest aktywność, to dziecko jest przez nie pobudzane, z kolei w momencie skupienia uwagi aktywizują się procesy hamowania. W przypadku dzieci z ADHD dochodzi do zaburzenia tej równowagi i procesy pobudzania znacząco górują nad procesami hamowania. ADHD jest to więc zaburzenie pewnych procesów nerwowych, które swoje przyczyny może mieć na przykład w opóźnionym rozwoju dziecka. Przyczyny wystąpienia ADHD mogą mieć również charakter środowiskowy – gdy wychowanie malucha było pełne błędów, które doprowadziły do powstania licznych nerwowych sytuacji.

Jak leczyć ADHD?

Nadpobudliwość ruchowa powinna zawsze być traktowana w odniesieniu do ogólnego rozwoju dziecka. Nie wolno na przykład zapominać, że jej częstym wynikiem jest dysleksja czy dysgrafia. Dzieci z ADHD powinny pozostawać pod stałą opieką specjalisty psychologa. Zaleca się również indywidualny tok nauczania, w niewielkiej grupie innych uczniów i pod opieką wychowawcy posiadającego odpowiednie doświadczenie. Zachęcamy również rodziców chorych dzieci do sięgnięcia po fachową literaturę, która pozwoli lepiej zrozumieć chorobę, a także niwelować jej skutki w życiu rodzinnym.

© 2017 – 2019, admin. Wszystkie prawa zastrzeżone.