Biznes planBiznes plan jest niezwykle ważnym narzędziem, które wykorzystywane jest zarówno do celów wewnętrznych, jak i w celu pozyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych. Zasadniczo jednak zaleca się okresowe tworzenie tego planu, ponieważ pozwala to określić kierunek, w jakim zmierza przedsiębiorstwo oraz cele, do osiągnięcia których powinno dążyć.

Dobry biznesplan jest szczególnie ważny zwłaszcza przed wejściem firmy na rynek – starannie opracowany pomaga ocenić, czy dane przedsięwzięcie ma szansę powodzenia, czy też nie.

Poza tym – często jest wymagany jako załącznik podczas starania się o kredyt bankowy na rozpoczęcie czy wsparcie bieżącej działalności. Na tej podstawie bank dokonuje oceny wiarygodności nowego podmiotu – im większe ryzyko, że  nawet obiecujący, wydawałoby się dobry biznes nie przetrwa na rynku, tym większe ryzyko, że bank nie odzyska swoich należności (przynajmniej nie drogą polubowną).  Jeśli chodzi o zawartość merytoryczną, biznesplan tworzy się mając na uwadze aktualną, faktyczną koniunkturę firmy. Sytuacja powinna zostać przedstawiona nie tylko z punktu finansowego, lecz również na przykład produkcyjnego.

Dobry biznes to taki, który ma szanse w starciu z konkurencją, dlatego plan biznesowy nie powinien pomijać faktów na temat otoczenia (zarówno bliskiego, jak i dalekiego). Koniecznie należy pamiętać o załączeniu starannie wykonanej analizy rynku oraz wniosków. Warto także opisać kadrę zatrudniają w firmie – profesjonalizm, wieloletnie doświadczenie oraz kwalifikacje czy dotychczasowe sukcesy mogą pozytywnie wpłynąć na całokształt zestawienia. Ważne jest również omówienie stosowanych do produkcji technologii, ich energochłonność, jak również wpływ na przyrodę. (więcej znajdziesz na Biznes-Firma.pl)

Ważna zasada odnosi się także do długości biznesplanu – zdecydowanie nie powinien on być zbyt obszerny, ponadto, warto unikać sformułowań, które mogą okazać się niejasne bądź niezrozumiałe dla przeciętnego inwestora. Poza tymi podstawowymi elementami, konieczne jest również omówienie planów na poszczególnych płaszczyznach funkcjonowania firmy: marketingowej, organizacyjnej, strategicznej. Niezbędny jest również plan finansowy, w skład którego wchodzą: bilans, rachunek zysków i strat oraz tak zwany cash flow.

© 2013, epolityka. Wszystkie prawa zastrzeżone.