biznes

Biznes plan jest niezwykle ważnym narzędziem, które wykorzystywane jest zarówno do celów wewnętrznych, jak i w celu pozyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych. Zasadniczo jednak zaleca się okresowe tworzenie tego planu, ponieważ pozwala to określić kierunek, w jakim zmierza przedsiębiorstwo oraz cele, do osiągnięcia których powinno dążyć.czytaj dalej…