Projekty domów na wąską działkę cieszą się dużym zainteresowaniem ponieważ taka działka mocno ogranicza wybór spośród wszystkich prezentowanych projektów gotowych. Dość precyzyjnie określa ona kształt i wielkość budynku, który można na niej zbudować. Najczęściej dom na takiej działce ma plan oparty na prostokącie i dwuspadowy dach skierowany kalenicą prostopadle do ulicy. Projekt domu na wąską działkę często zakłada jedną ścianę pozbawioną otworów okiennych i drzwiowych co pozwala na usytuowanie budynku bliżej granicy działki. Umożliwia to oszczędność terenu, który w takiej sytuacji jest bardzo cenny.
Nowe warunki o usytuowaniu budynków i innych obiektów z dnia 8 lipca 2009r poprawiły nieco sytuację. Rozporządzenie to ogranicza uznaniowość organów administracyjnych w przypadku sytuowania budynku przy granicy działki. Nowe przepisy choć bardziej liberalne i przyjazne inwestorom mogą być niekiedy krzywdzące dla sąsiadów.

Standardowe odległości od granicy działki, w jakich można postawić dom, nie uległy zmianie. Można go wybudować w odległości nie mniejszej niż:

– 3 m od granicy działki, gdy jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów,

– 4 m od granicy działki, gdy jest zwrócony do granicy działki ścianą z otworami okiennymi i drzwiowymi.

Najistotniejsze zmiany dotyczą działek węższych niż 16m. W takich przypadkach dopuszcza się sytuowanie budynku:

– w odległości nie mniejszej niż 1,5m od granicy działki, gdy dom jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów

-bezpośrednio przy granicy działki.

Istotna jest także możliwość usytuowania, m.in. okapów, gzymsów, balkonów, daszków nad wejściem, galerii, tarasów, schodów w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną.

Znowelizowane przepisy łagodzą warunki rozmieszczenia na działce garaży i budynków gospodarczych. Obiekty o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m można sytuować bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Projekty domów na wąską działkę muszą być bardzo funkcjonalne. Często, aby zaoszczędzić powierzchnię parteru, pomieszczenia gospodarcze, kotłownię a nawet garaż umiejscawia się w piwnicy. Obrys kondygnacji podziemnej może być większy od obrysu parteru a jej ściany zewnętrzne można sytuować w dowolnej odległości od granicy działki.

Posiadacze wąskiej działki mogą mieć trudniejsze zadanie przy wyborze projektu ale powiększająca się z roku na rok oferta pracowni projektowych, w tym MTM STYL, sprawia, że każdy znajdzie w niej sporo propozycji odpowiadających oczekiwaniom przyszłych mieszkańców.

© 2011 – 2014, ramirex. Wszystkie prawa zastrzeżone.