W  czasach, gdy coraz mniej jest  terenów, które można określić mianem ekologicznie czystych, gdy coraz więcej gatunków zwierząt i roślin znika bezpowrotnie, koniecznością stała się ochrona przyrody. Parki narodowe, te które istnieją, coraz częściej są rozszerzane, tak by jednak nie dopuścić do sytuacji, w której zwierzęta zostaną pozbawione miejsca do życia. Szczególnie chodzi tu o to, by przestrzeń do życia miały gatunki zagrożone wyginięciem. Zwierzęta pod ochroną są objęte specjalnym nadzorem ale również troską o to by miały jak najbardziej komfortowe warunki do rozmnażania i wychowywania potomstwa.
W naszym kraju jest wiele miejsc, które mają status rezerwatów przyrody. Są to parki krajobrazowe, które poza troską o roślinność i zwierzęta powstają również po to by zachować unikalny widok, tak by i przyszłe pokolenia mogły cieszyć się pięknem przyrody. Ochrona środowiska zyskuje obecnie większe znaczenie, gdyż powszechny efekt cieplarniany sprawił, że naszą planetę częściej nękają kataklizmy takie jak powodzie, trzęsienia ziemi i pożary. Wszystko to dzieje się za sprawą tego, że człowiek przez dziesiątki lat nadmiernie eksploatował zasoby planety, ingerując w jej mikroklimat.
Wycinanie drzew, całych połaci lasów tropikalnych, ogołocenie znacznych przestrzeni, które wcześniej chroniły przed nadmierną ilością opadów i innych czynników klimatycznych, to wszystko sprawia iż obecnie musimy podejmować coraz bardziej intensywne działania na rzecz ochrony środowiska. Obecnie z powodu wycinania lasów tropikalnych cierpią takie kraje jak Brazylia, gdzie co roku śmiertelne żniwo zbierają lawiny błota i powodzie. W naszym kraju sytuacja nie wygląda specjalnie lepiej. Tu również wycinanie lasów jak i ingerencja w naturalne koryta rzek doprowadziły do tego, że każda powódź jest obecnie tak groźna, że z trwogą obserwuje się informacje o nadciągających kilkudniowych opadach.

© 2011 – 2015, proveve. Wszystkie prawa zastrzeżone.