tłumaczenia

Język niemiecki został zaliczony do grupy germańskiej w ramach wielkiej rodziny języków indoeuropejskich. Językiem tym mówi obecnie około 110 milionów osób, są to ludzie, dla których język ten stanowi mowę ojczystą.  Według rozmaitych statystyk daje to językowi niemieckiemu miejsce w pierwszej dziesiątce języków świata, choćby nawet znalazł się na ostatnim – dziesiątym miejscu za innymi wielkimi językami.czytaj dalej…

Nawiązanie współpracy z zagranicznymi inwestorami wiąże się niekiedy z bardzo poważnymi kłopotami w zakresie komunikacji. O ile większość przedsiębiorców potrafi prowadzić niezobowiązujące konwersacje w obcym języku, o tyle prowadzenie negocjacji handlowych oraz tworzenie pism w obcym języku sprawia im bardzo wiele problemów.czytaj dalej…

Dowolne tłumaczenie szacowane jest przez biuro tłumaczeń indywidualnie. Dzieje się w taki sposób, ponieważ przeważająca ilość interesantów nie jest świadoma, że w przypadku tłumaczeń płaci się za przełożone znaki, a nie za faktyczne stronice. Na stronie w formacie A4 może znajdować się choćby nawet 6 tak zwanych stron przeliczeniowych.czytaj dalej…