zarządzanie projektamiZarządzanie projektami stanowi działanie skomplikowane, wieloetapowe i wymaga świetnej organizacji. Ma na celu osiągnięcie przewidzianych wyników zarówno na etapie końcowym, jak i na etapach pośrednich realizacji projektu. Jednocześnie ważne jest, aby w trakcie pracy w jak najwyższym stopniu zneutralizować zewnętrzne czynniki ograniczające możliwość dotarcia do celu.

Do zadań osoby zarządzającej projektami (czy też przedsięwzięciami) należy np. planowanie, sporządzanie harmonogramu, a następnie zlecanie wykonania, kontrola i modyfikacja prac w celu osiągnięcia zamierzonych celów. Ponadto, nie powinno się zapominać także o motywowaniu członków zespołu, utrzymywaniu odpowiedniej atmosfery pracy oraz dbaniu o właściwy poziom komunikacji na wszystkich poziomach współpracy. Sprawą najtrudniejszą jednak wydaje się umiejętność przewidywania i eliminowania ryzyka ewentualnej porażki prac realizujących zamierzenia. Osoba zarządzająca musi być przygotowana, na tyle na ile jest to możliwe, na wszelkie wydarzenia niesprzyjające osiągnięciu celu oraz ewentualne błędy uczestników projektu, a także wahania wydajności pracowników.

Jeśli chodzi o zarządzanie projektami powinno się pamiętać o odpowiedniej optymalizacji użytych do osiągnięcia celu zasobów czasowych, pieniężnych i ludzkich oraz pomocnych programów komputerowych, jak  choćby ten oferowany przez www.baseline.pl. W tym procesie biorą udział zarówno uczestnicy projektu, jak i jego kierownik oraz sponsorzy. Największa odpowiedzialność spoczywa oczywiście na kierowniku. Posiada on najwyższe kompetencje i odpowiedni zakres uprawnień, zajmuje się całą koordynacją i eliminuje pojawiające się w trakcie pracy problemy. Komunikuje się on także z osobą lub instytucją finansującą projekt. Sponsor definiuje najczęściej kwestie związane z czasem realizacji, budżetem oraz zakresem projektu.

© 2013 – 2014, maven. Wszystkie prawa zastrzeżone.