ubezpieczenia

Każdy posiadacz samochodu powinien bezwzględnie przestrzegać przepisów na temat ubezpieczenia. Można je podzielić na obowiązkowe, powszechne, wymienione w ustawie tzn. ubezpieczenie oc kierowców oraz nieobowiązkowe. W ramach ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne i finansowe skutki wyrządzonych strat i uszkodzeń osobom trzecim podczas użytkowania pojazdu. Z kolei ubezpieczenie Ac czyli autocasco należy do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych – jego zawarcie zależy tylko od właściciela pojazdu.czytaj dalej…