autoKażdy posiadacz samochodu powinien bezwzględnie przestrzegać przepisów na temat ubezpieczenia. Można je podzielić na obowiązkowe, powszechne, wymienione w ustawie tzn. ubezpieczenie oc kierowców oraz nieobowiązkowe. W ramach ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne i finansowe skutki wyrządzonych strat i uszkodzeń osobom trzecim podczas użytkowania pojazdu. Z kolei ubezpieczenie Ac czyli autocasco należy do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych – jego zawarcie zależy tylko od właściciela pojazdu.

Polisa ta ma na celu wypłatę odszkodowania, gdy właściciel sam ponosi winę za wyrządzone szkody swojego samochodu lub gdy sprawca ich nie jest znany, gdy uszkodzenia te są skutkiem zderzenia ze zwierzęciem. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie również w przypadku, gdy zniszczenia spowodowane są skutkami żywiołów, tj. pożarów, powodzi i wybuchów oraz w razie kradzieży pojazdu. Jednakże zakład ubezpieczeń może wprowadzić szereg regulacji, nie ponosząc odpowiedzialności za szereg wielu wydarzeń.

Między innymi odmawia wypłacenia odszkodowania, jeśli prowadzący spowodował szkody prowadząc auto bez odpowiednich, ważnych dokumentów (tzn. dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy), pod wpływem alkoholu, a także, gdy samochód został przez niego użyty do popełnienia przestępstwa. Również jeśli kierowca oddalił się bez uzasadnionych przyczyn z miejsca wypadku ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności. Mimo tych zastrzeżeń warto pamiętać, że przezorny jest zawsze ubezpieczony i zawrzeć dodatkowe, nieobowiązkowe ubezpieczenie samochodu Ac.

© 2011 – 2014, tralley. Wszystkie prawa zastrzeżone.