Funkcjonowanie firmy w oparciu o środki własne jest na rynku rzadkością. Z reguły na rozpoczęcie nowej działalności potrzeba niemałych nakładów finansowych, które zapewnią w miarę stabilną pozycję materialną przedsiębiorstwa na wczesnym etapie jego rozwoju. Jednym z kredytów dla firm, który zapewni fundusze na pokrycie kosztów bieżącej działalności firmy jest kredyt obrotowy.

W uproszczeniu kredyt obrotowy to zobowiązanie finansowe krótko lub średnioterminowe, którego celem jest realizacja bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przy pomocy tego typu kredytu dla firm można pokryć wydatki związane z zaopatrzeniem przedsiębiorstwa, opłacić rachunki, sfinansować zakup środków trwałych, czyli słowem zainwestować w rozwój firmy. Kredyt ten jest dość tanim produktem, gdyż z reguły nie wymaga zabezpieczeń. Zdarzają się przypadki, kiedy bank tego zabezpieczenia oczekuje, jednak jest ono minimalne. Zaletą jest także fakt, że kredytobiorca nie jest zmuszony precyzować celu, na jaki planuje przeznaczyć środki, a więc wszystko odbywa się z korzyścią dla klienta.

Kredyt dla firm obrotowy można podzielić na dwa rodzaje: w rachunku bieżącym i w rachunku kredytowym. W przypadku pierwszego mamy do czynienia z kredytem krótkoterminowym, zwykle udzielanym na maksimum kilka dni i mającym charakter debetu na rachunku klienta, przy czym istotne jest, aby klient posiadał konto w banku, z którego oferty kredytowej chce skorzystać. W przypadku braku takiego rachunku bieżącego, jest możliwość przeniesienia go z innej placówki. Kredyt dla firm w rachunku kredytowym wymaga natomiast otwarcia nowego rachunku w banku i przyjmuje formę kredytu docelowego na spłatę bieżących zobowiązań, czy postać tzw. linii kredytowej, na inwestycje o różnych kwotach i różnych terminach.

Kredyt obrotowy dzięki uproszczonym procedurom kierowany jest głównie do małych firm, jednak zaleca się, aby korzystały z niego przedsiębiorstwa o stabilnej sytuacji rynkowej. Tego typu kredyty dla firm są przez banki udzielane z reguły bez konieczności zabezpieczenia, jednak jest to sprawą indywidualną i wypracowywaną na drodze negocjacji i kondycji finansowej firmy. Kredyt obrotowy to raczej nie kredyt dla nowych firm.

© 2012, abtarasew. Wszystkie prawa zastrzeżone.