nullJednym z rodzajów lokat bankowych jest lokata połączona z funduszem inwestycyjnym. Może to być dobra alternatywa dla znikających lokat antypodatkowych. Fundusz inwestycyjny może znacząco podnieść zyski z oszczędności. W dzisiejszych czasach wydaję się, że to ryzykowny produkt oszczędnościowy. M.in. ze względu na kryzys na rynkach finansowych. Jednak, czy aby na pewno?

Decydując się na lokaty bankowe, klienci biorą pod uwagę przede wszystkim pewny zysk oraz bezpieczeństwo. Oszczędności na lokacie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarantuje on 100% zwrotu środków w przypadku upadłości banku, gdzie przetrzymywaliśmy pieniądze. Suma, jaką zwraca BFG to maksymalnie równowartość 100 tys. euro. Lokata to także pewny zysk. Jest on uzależniony od oprocentowania. Najlepsze lokaty bankowe są w stanie zapewnić oprocentowanie na poziomie 6-7%. Z tych względów lokaty bankowe były w ostatnim czasie tak popularnymi produktami na rynku bankowym. Nieco innym rodzajem lokaty bankowej jest lokata inwestycyjna. Jest to depozyt bankowy, którego część jest przeznaczana na inwestycję w fundusze. Pozwoli to klientowi na osiągnięcie większych zysków niż w przypadku zwykłych lokat. Z drugiej strony, lokaty inwestycyjne są ryzykowniejsze. Obecnie, gdy panuje niepewna sytuacja na rynkach finansowych, obserwuje się odpływ kapitału z rynku akcji oraz funduszy inwestycyjnych. Fundusze stają się mniej rentowne i nie gwarantują równie wysokich zysków, jak w czasach hossy.

Lokaty inwestycyjne pod względem charakterystyki są podobne do lokat ustrukturyzowanych lub do polis lokacyjnych. Wszystkie trzy produkty są połączeniem dwóch rówżnych typów inwestycji. Z jednej strony jest to depozyt bankowy. Z drugiej strony są to m.in. obligacje – lokaty ustrukturyzowane, fundusze – omawiane lokaty inwestycyjne lub polisy na życie – polisolokaty. Takie połączenie ma za zadanie zwiększenie zysków oraz dywersyfikację ryzyka. Jeśli chodzi o lokaty inwestycyjne, środki są dzielone 50%-50% lub 20%-80% na rzecz funduszy. Istnieje możliwość wyboru poziomu ryzyka funduszu inwestycyjnego. Termin zapadalności lokaty inwestycyjnej to najczęściej okres od pół roku do 3 lat. Ograniczeniem jest wielkość kapitału. Aby założyć lokatę inwestycyjną, należy przeznaczyć na ten cel minimalnie klika tysięcy złotych. Maksymalny kapitał to z reguły 30-40 tyś. złotych. Część oszczędności, tak jak w przypadku lokat bankowych, jest chroniona przez gwarancje Bankowego Funduszu Inwestycyjnego. Kapitał inwestowany w fundusze oczywiście nie jest objęty tymi gwarancjami. Klient zrywający przedwcześnie umowę o lokatę inwestycyjną traci wszystkie wypracowane zyski. Lokaty bankowe połączone z funduszem inwestycyjnym mogą zagwarantować większe zyski niż zwykłe lokaty. Jednak decydując się na taką formę inwestowania oszczędności musimy spodziewać się większego ryzyka. Lokaty inwestycyjne są przeznaczone na okres dobrej koniunktury na rynkach kapitałowych.

Ranking lokat bankowych – najlepsze depozyty terminowe krótko i długookresowe.

© 2012 – 2014, abtarasew. Wszystkie prawa zastrzeżone.