tłumacz

Język niemiecki został zaliczony do grupy germańskiej w ramach wielkiej rodziny języków indoeuropejskich. Językiem tym mówi obecnie około 110 milionów osób, są to ludzie, dla których język ten stanowi mowę ojczystą.  Według rozmaitych statystyk daje to językowi niemieckiemu miejsce w pierwszej dziesiątce języków świata, choćby nawet znalazł się na ostatnim – dziesiątym miejscu za innymi wielkimi językami.czytaj dalej…

Nawiązanie współpracy z zagranicznymi inwestorami wiąże się niekiedy z bardzo poważnymi kłopotami w zakresie komunikacji. O ile większość przedsiębiorców potrafi prowadzić niezobowiązujące konwersacje w obcym języku, o tyle prowadzenie negocjacji handlowych oraz tworzenie pism w obcym języku sprawia im bardzo wiele problemów.czytaj dalej…

Badania oraz studia nad dokumentami i publikacjami z zakresu organizacji oraz działań zbrojnych prowadzonych przez Wehrmacht stają się niejednokrotnie przyczyną wielu problemów w rozszyfrowaniu stosowanych określeń i skrótów. W polskich tekstach rozmaitych dzienników wojennych zostały zastosowane ogólnie przyjęte przekłady rozmaitych skrótów oraz określeń niemieckich.czytaj dalej…