prawnik

Podmiotowy zakres odpowiedzialności prawnej wykazywał i wykazuje nadal znaczną niejednolitość rozwiązań tak pod względem formalnym jak i merytorycznym. Część ustawodawców zadowala się ogólnikowym określeniem konkretnych spraw prawnych. Znaczna grupa państw pragnie wydając ustawy wykonawcze dokładnie wskazać czyny oraz działania, które powodują odpowiedzialność prawną.czytaj dalej…