tłumacz przysięgły

Badania oraz studia nad dokumentami i publikacjami z zakresu organizacji oraz działań zbrojnych prowadzonych przez Wehrmacht stają się niejednokrotnie przyczyną wielu problemów w rozszyfrowaniu stosowanych określeń i skrótów. W polskich tekstach rozmaitych dzienników wojennych zostały zastosowane ogólnie przyjęte przekłady rozmaitych skrótów oraz określeń niemieckich.czytaj dalej…