tłumacz języka niemieckiego oferta

Język niemiecki został zaliczony do grupy germańskiej w ramach wielkiej rodziny języków indoeuropejskich. Językiem tym mówi obecnie około 110 milionów osób, są to ludzie, dla których język ten stanowi mowę ojczystą.  Według rozmaitych statystyk daje to językowi niemieckiemu miejsce w pierwszej dziesiątce języków świata, choćby nawet znalazł się na ostatnim – dziesiątym miejscu za innymi wielkimi językami. Poza tym należy też zwrócić uwagę na rozprzestrzenienie geograficzne języka niemieckiego. Na przykład przed 1990 rokiem był on językiem urzędowym w Republice Federalnej Niemiec, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Berlinie Zachodnim, Austrii, Liechtensteinie, Szwajcarii, Belgii i Luksemburgu. Ale nie tylko w tych państwach Europy – również w Namibii, co stanowiło pozostałość po czasach kiedy była ona niemiecką kolonią pod nazwą Afryka Południowo-Zachodnia do 1918 roku.

Obecnie ważne jest też gospodarcze znaczenie państwa niemieckiego, które jest trzecią na świecie (po Chinach i USA) potęgą handlową, jeśli chodzi o państwa dla których spełnia rolę pierwszego partnera handlowego. Przekłada się to w sposób oczywisty na niemiecką ekspansję gospodarczą i polityczną przede wszystkim w samej Europie. W związku z tym niemieckie firmy pojawiają się w Polsce, która stanowi dla nich konkretny rynek zbytu. Pojawienie się niemieckojęzycznych przedstawicieli handlowych, osób biegle władających tym językiem, spowodowało konieczność tłumaczenia tekstów z języka niemieckiego na polski.

Jeśli więc chodzi o pracę jaką wykonuje tłumacz języka niemieckiego oferta jest zawsze bardzo różnorodna. Obejmuje ona tłumaczenie symultaniczne, konsekutywne i dyskretne. W ramach tłumaczenia symultanicznego tekst jest przekładany na bieżąco przez tłumacza siedzącego w kabinie i dysponującego słuchawkami i mikrofonem. Z kolei tłumaczenie konsekutywne polega na tym, że poszczególne partie tekstu są przekładane przez tłumacza z języka niemieckiego na polski.

Można zatem wynająć tłumacza na ważne spotkania, konferencje biznesowe z udziałem niemieckich kontrahentów. Dzięki temu otrzymamy gwarancję poprawnego przekładu wypowiadanych na konferencji zdań. Tłumacz może też przełożyć teksty pisane z polskiego na niemiecki i odwrotnie.

© 2013, apgreff. Wszystkie prawa zastrzeżone.