TłumaczeniaDowolne tłumaczenie szacowane jest przez biuro tłumaczeń indywidualnie. Dzieje się w taki sposób, ponieważ przeważająca ilość interesantów nie jest świadoma, że w przypadku tłumaczeń płaci się za przełożone znaki, a nie za faktyczne stronice. Na stronie w formacie A4 może znajdować się choćby nawet 6 tak zwanych stron przeliczeniowych.
Czym zatem jest jednostka rozliczeniowa?

Jednostka rozliczeniowa jest wyznaczoną przez biuro tłumaczeń liczebnością symboli. Taki znak tymczasem to wszelki wciśnięty klawisz na klawiaturze, który powstał podczas tłumaczenia dokumentu, na przykład: znak interpunkcyjny, spacja, litera, cyfra. Niemniej jednak zależnie, czy powiązane jest z tłumaczeniem w formie pisemnej poświadczonym pieczątką tłumacza posiadającego uprawnienia do uwierzytelniania tekstów (tzw. tłumaczenia przysięgłe), bądź też bez uwierzytelnienia, stronę kalkulacyjną stanowi różna ilość znaków ze spacjami.

Strona obliczeniowa w tłumaczeniu uwierzytelnionym

W przekładzie poświadczonym jedną jednostkę stanowi 1125 znaków. Niezależnie od tego, do jakiego biura tłumaczeń zajdziemy z oceną kosztu tłumaczenia, spożytkuje ono identyczny system obliczenia, ponieważ był on sprecyzowany rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości o wynagrodzeniu za czynności tłumacza przysięgłego, w którym tą określone jest również sposób rozliczenia tłumaczenia ustnego.

Strona obliczeniowa w tłumaczeniu bez uwierzytelnienia

W uwagi na fakt, że strony przeliczeniowej tłumaczenia nieprzysięgłego, czyli, zwyczajnego nie reguluje żadna ustawa, więc każde biuro tłumaczeń ustala je na własną rękę. W większości wypadków jednak stosowanymi wartościami są 1500 lub 1800 znaków.

© 2012 – 2014, Bernadetta. Wszystkie prawa zastrzeżone.