Układ płciowy i moczowy są ze sobą powiązane, szczególnie u mężczyzn. To dlatego, to właśnie u nich występuje najwięcej wad wrodzonych, które wpływają na funkcjonowanie, jednego i drugiego. Najczęściej wady wrodzone wykrywa się tuż po urodzeniu, chodzi tu głównie spodziectwo czy wnętrostwo http://urologdzieciecy.com/rr,3,wnetrostwo.html Przy czym, spodziectwo zawsze wymaga interwencji chirurgicznej, wnętrostwo ma to do siebie, że najczęściej samo ustępuje z upływem czasu, wraz z rozwojem dziecka.
Czasem, przy mało zaawansowanym spodziectwie, jego objawy są ignorowane przez rodziców. To poważny błąd, sami nie są bowiem w stanie ocenić, na ile dana wada, będzie oddziaływać na funkcjonowanie narządu płciowego i układu moczowego, w życiu dorosłym. Tylko lekarz urolog może to zweryfikować po odpowiedniej diagnostyce. Coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się niewielkim defektem estetycznym, może w późniejszym życiu być powodem wielu kompleksów czy nawet zaburzeń w funkcjonowaniu narządu. Często również niewielki defekt, kryje znacznie poważniejsze zaburzenia, w części, która pozostaje niewidoczna. Tu potrzebna jest diagnostyka. W przypadku układu moczowego, szczególnie jego końcowego odcinka, przydatna jest urodynamika. zobacz tu

Dzięki badaniu, możliwe jest sprawdzenie funkcjonowania układu moczowego. W wielu przypadkach wykonuje się również usg, to pozwala wykryć poważniejsze zaburzenia . Po zdiagnozowaniu, lekarz podejmuje decyzję o tym, jakie kolejne kroki będą w danym przypadku konieczne. Czy wystarczy niewielka korekta, czy operacja, która odbuduje narządy do takiej formy, jaką powinny mieć od początku. Najczęściej jest to leczenie etapowe. Wymaga kilku kolejnych operacji, w określonych odstępach czasu. Jednak dzięki temu, układ moczowy i płciowy, uzyskuje pełną funkcjonalność. To znacząco wpłynie na komfort życia.

http://mojlekarz.eu/rr,29,stulejka.html

© 2014 – 2016, cubus. Wszystkie prawa zastrzeżone.