Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła i wyniszczająca choroba neurologiczna. U jej przyczyny znajduje się proces immunologiczny w efekcie którego w OUN pojawiają się plaki zapalne prowadzące do demielinizacji aksonów nerwowych, co w efekcie skutkuje klinicznie brakami neurologicznymi. mechanizm odpornościowy znajdujący się u źródła stwardnienia rozsianego (SM), bazuje na tym, że system odpornościowy pacjenta przez pomyłkę atakuje jego własne komórki, w tym akurat wariancie strukturę nerwową mózgu.
Rozwój stwardnienia rozsianego (SM) ma charakter przewlekły. Zwykle choróbsko pojawia się w drugiej albo trzeciej dekadzie życia i z biegiem istnienia schorzenia doprowadza do powstania małych lub większych niedoborów neurologicznych i różnego stopnia niepełnosprawności. Podstawowymi objawami stwardnienia rozsianego są upośledzenia czucia (drętwienia, mrowienia), niedowłady, zespoły bólowe, spastyczność szczególnie układu mięśniowego nóg, nieprawidłowości widzenia (podwójne widzenie, nieostre widzenie, oczopląs), kłopoty z mówieniem (w tym mowa skandowana), zaburzenia koordynacji ruchowej, kłopoty z pamięcią i myśleniem, obniżenie humoru, przygnębienie, nieraz także zmiany charakterologiczne.

Gdybyś był zaciekawiony bardziej zagadnieniem to pozwól, że polecę kliknięcie tamtej informacji, gdzie wyszukasz dużo więcej przydatnych informacji. Stwardnienie rozsiane (SM) przebiega pod postacią rzutowo-remisyjną, oznacza to że na przemian mają miejsce okresy eskalacji choroby i jej osłabienia, nazywane są rzutami choroby. Na ogół po każdym nasileniu zostają pewne trwałe niedostatki neurologiczne. Stwardnienie rozsiane (SM) może także zachodzić pod postacią pierwotnie albo wtórnie postępującą. Przedstawia się ona ciągłym pogarszaniem się formy neurologicznego chorego, nie ma w tej formie klasycznych nasileń ani remisji. Na ogół postacie postępujące rokują gorzej niż forma remisyjno-rzutowa. Odpowiedź na kurację jest też dużo gorsza. Na koniec należałoby wspomnieć jeszcze, że jednym z podstawowych przejawów wczesnego stwardnienia rozsianego, jest tak zwane pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego. Prezentuje się ono gwałtownym pogorszeniem jakości widzenia.

© 2012, artek_seo. Wszystkie prawa zastrzeżone.