LokataObligacje czy lokata bankowa? Szukając sposobu na bezpieczne ulokowanie oszczędności zazwyczaj zwracamy uwagę w stronę właśnie tych dwóch możliwości. W przypadku obligacji mowa oczywiście o obligacjach Skarbu Państwa, na co należy zwrócić uwagę, ponieważ coraz większą popularność zyskuje rynek obligacji Catalyst, na którym swoje papiery dłużne sprzedają przedsiębiorstwa. O ile obligacje Skarbu Państwa są gwarantowane przez państwo, to w przypadku bankructwa przedsiębiorstwa, którego obligacje kupiliśmy, możemy mieć problemy z odzyskaniem zainwestowanych środków.Pierwszą cechą, na którą zwracamy uwagę jest wysokość oprocentowania. Jest to zarazem najistotniejsza kwestia, ponieważ lokując swoje pieniądze chcemy zarobić jak najwięcej. Zarówno oprocentowanie lokat i obligacji uzależnione jest od wysokości stóp procentowych i ogólnego klimaty koniunkturalnego. Okazuje się, że w danym okresie oprocentowanie obu form lokaty kapitały jest bardzo podobne. Mimo, że oprocentowanie jest najistotniejsze, to okazuje się, że w tym pojedynku mamy remis. Spójrzmy na detale, którymi różnią się obligacje i lokaty bankowe. Być może one przechylą szalę na korzyść którejś z form inwestowania.

Drugą istotną kwestią jest czas trwania inwestycji. Zwykle lokaty trwają do 12 miesięcy, jednak istnieją także lokaty bankowe 24- i 36-miesięczne. Z reguły jednak, lokata jest inwestycją krótkoterminową. Inaczej jest w przypadku obligacji. Tutaj można wybrać okres zapadalności 2, 4, a nawet 10 lat. Co jest lepsze? Wszystko zależy od osobistych oczekiwań. Jeżeli potrzebujemy pieniędzy za rok, to oczywiście lepsza lokata. Jeżeli posiadamy nadmiar gotówki, który chcemy ulokować z myślą o dalekiej przyszłości, warto poszukać odpowiednich obligacji.

Oczywiście pozostają jeszcze takie kwestie jak wypłata odsetek, ich kapitalizacja, warunki zerwania umowy itp. Są to jednak sprawy na tyle zmienne i uzależnione od konkretnej umowy, że trudno znaleźć stałe cechy, którymi charakteryzują się lokaty i obligacje. Trzeba po prostu przyjrzeć się konkretnemu produktowi inwestycyjnemu.

Skoro mowa o przyglądaniu się konkretnym produktom inwestycyjnym to warto spojrzeć w porównanie lokat i obligacji skarbowych. Takie zestawienie pomoże wybrać najlepsze lokaty i obligacje obecnie dostępne na rynku.

Podsumowując, jeżeli oprocentowanie jest podobne, to decydującym czynnikiem jest szacowana długość trwania inwestycji. Krótko mówiąc, lokaty bankowe są dobre dla oszczędzania krótkoterminowego (do 2 lat), a obligacje, jeśli oszczędzamy długoterminowo (ponad 2 lata).

© 2012, abtarasew. Wszystkie prawa zastrzeżone.