OszczędnościJeśli posiada się choćby niewielką nadwyżkę finansową, niewątpliwie warto ulokować ją w banku w formie lokaty. Wybór odpowiedniej lokaty nie należy jednak do najłatwiejszych, bo tego rodzaju produkty bankowe oferowane są przez wszystkie banki w wielu rozmaitych rodzajach i wariantach, a dokonanie wyboru spośród tak wielkiej liczby ofert może być problematyczne przede wszystkim dla laików (jakimi zresztą są przeciętni klienci banków). Najpierw warto więc dowiedzieć się, jakie są rodzaje lokat, a następnie zastanowić, który z nich okaże się dla nas najlepszy i oczywiście najbardziej korzystny.

Do najważniejszych rodzajów pieniężnych lokat bankowych należą: lokata terminowa, lokata rentierska i lokata dynamiczna. Najpopularniejszą spośród nich jest lokata terminowa, która polega na ulokowaniu środków pieniężnych klienta na pewien okres, a po jego upłynięciu wypłaceniu kapitału wraz z odsetkami. Taka umowa pomiędzy bankiem a klientem zawierana jest na czas określony, a jej zerwanie przed końcem okresu umowy zwykle nie jest zbyt korzystne dla klienta banku. Te produkty bankowe dzielą się na lokaty terminowe odnawialne i nieodnawialne. W pierwszym przypadku na koniec okresu umowy klient może automatycznie ją odnowić, zaś w drugim – po upłynięciu terminu trwania umowy klientowi wypłacane są na konto bankowe włożone w lokatę środki wraz z odsetkami.

Rentierska lokata jest natomiast długoterminową umową między klientem a bankiem, polegającą na ulokowaniu środków pieniężnych klienta i wypłacaniu przez bank odsetek w określonych odstępach czasu, zaś lokata dynamiczna tym różni się od zwykłej lokaty terminowej, że klient może wycofać się z niej przed końcem trwania umowy, nie ryzykując utraty odsetek (co ma miejsce w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty terminowej).

Aby wybrać odpowiednią lokatę, podobnie zresztą jak np. konto oszczędnościowe, należy dokładnie przeanalizować nie tylko oferty wszystkich banków, ale przede wszystkim swoje własne możliwości, potrzeby i oczekiwania, a także odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki zysk z lokaty i w jakim czasie od jej założenia chcemy osiągnąć. Oczywiście im dłuższa lokata i im większa jest kwota, tym większe odsetki i większy zysk.

Finanse – strona, która pomoże Ci dobrze zainwestować oszczędności.

© 2012 – 2014, abtarasew. Wszystkie prawa zastrzeżone.