Certyfikacja trenerów? Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Certyfikat to formalne potwierdzenie umiejętności w zawodach, w których uzyskanie oficjalnego wykształcenia jest de facto niemożliwe. Dzieje się tak na przykład w przypadku Trenerów Zarządzania, którzy powinni potwierdzać swoje kompetencje za pośrednictwem szkół i ośrodków certyfikujących o uznanej renomie. Tak jest właśnie w przypadku Stowarzyszenia MATRIK. Oferujemy jasny i przejrzysty proces certyfikacji dla wszystkich osób, które chcą oficjalnego potwierdzenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń. To także rozwiązanie dla tych trenerów, którzy już posiadają takie potwierdzenie, lecz ciągle poszukują nowych sposobów na swój rozwój.

Jak wygląda proces?

Proces rozpoczynamy spotkaniem wstępnym dla osób chcących uzyskać certyfikat, na którym poruszamy wszystkie kwestie związane z potwierdzaniem kompetencji. Pokazujemy, w jaki sposób dokonujemy oceny tych osób, które starają się o Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania. To wstępne spotkanie stanowi okazję do rozmowy z naszymi doradcami oraz innymi kandydatami.

Zdobywanie certyfikatu to długa droga, w trakcie której uczestnicy prezentują nam próbki swoich umiejętności. Mogą to być nagrania z przeprowadzonych szkoleń, opracowane dotychczas materiały, a także opinie osób, z którymi uczestnicy już współpracowali. Budowanie takiego portfolio może trwać nawet rok – wiele zależy od liczby i jakości dowodów prezentowanych przez uczestników certyfikacji. Każdy z uczestników może liczyć na wsparcie doradcy, który sprawuje nad nim indywidualną pieczę, czyli pomaga w budowie kompletnego portfolio.

Końcowy etap to ocena złożonego portfolio przez osobę z szeroką wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie treningu, uczenia się i rozwoju, czyli asesora. Prowadzi on z uczestnikiem certyfikacji rozmowę końcową na temat jego kompetencji udowadnianych w portfolio. Jeżeli jego opinia będzie pozytywna, czyli uzna, że kandydat jest kompetentnym trenerem, Stowarzyszenie MATRIK przyznaje certyfikat.

Cały proces certyfikacji jest dodatkowo nadzorowany przez weryfikatora.

© 2017, admin. Wszystkie prawa zastrzeżone.