demielinizacja

Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła i wyniszczająca choroba neurologiczna. U jej przyczyny znajduje się proces immunologiczny w efekcie którego w OUN pojawiają się plaki zapalne prowadzące do demielinizacji aksonów nerwowych, co w efekcie skutkuje klinicznie brakami neurologicznymi. mechanizm odpornościowy znajdujący się u źródła stwardnienia rozsianego (SM), bazuje na tym, że system odpornościowy pacjenta przez pomyłkę atakuje jego własne komórki, w tym akurat wariancie strukturę nerwową mózgu.czytaj dalej…